skyddsrond.nu
Start Om Kontakt

 

 

Om

skyddsrond.nu utvecklas av Probeo HB. Vi är ett utbildnings-, konsult- och webbtjänstföretag med särskild inriktning mot Risk Managementsektorn.

 

Projektet är i sin uppstartsfas och kommer att fortgå löpande under ca. 18 månader. Är er organisation intresserad av att medverka i utvecklingen av nya rutiner kring förebyggande skydds- och säkerhetsarbete, i sam-verkan med utvecklare? I så fall sätter vi er gärna i kontakt med våra konsulter och projektansvariga, och ger er möjlighet att kunna påverka såväl tjänstens slutgiltiga utformning som dess funktionalitet.